พื้นที่ให้บริการ

banner banner

พื้นที่ให้บริการ 3

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์

พื้นที่ให้บริการ 3

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 14

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 357012
ที่อยู่ : (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 80/21 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

อยุธยา1

โทร. 02-2998000 ต่อ 357011-12
ที่อยู่ : (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 80/21 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

อยุธยา2

โทร. 02-2998000 ต่อ 357071
ที่อยู่ : (สาขาท่าเรือ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

ปทุมธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 227221
ที่อยู่ : (สาขาปทุมธานี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

สระบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367051
ที่อยู่ : (สาขาแก่งคอย ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

สิงห์บุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367061
ที่อยู่ : (สาขาสิงห์บุรี ) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

Email : Center.SME.Bis14@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 6

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เพชรบูรณ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 567071
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบูรณ์) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

พิจิตร

โทร. 02-2998000 ต่อ 567101
ที่อยู่ : (สาขาราชรถ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ชัยนาท

โทร. 02-2998000 ต่อ 567801
ที่อยู่ : (สาขาชัยนาท) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

อุทัยธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 567111
ที่อยู่ : (สาขาอุทัยธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

ลพบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367021
ที่อยู่ : (สาขาวงเวียนสระแก้ว) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 226/36-8 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Email : Center.SME.Bis6@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 7

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 557081
ที่อยู่ : (สาขาท่ามะปราง) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

โทร. 02-2998000 ต่อ 557081
ที่อยู่ : (สาขาท่ามะปราง) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ตาก

โทร. 02-2998000 ต่อ 557071
ที่อยู่ : (สาขาตลาดพาเจริญ) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อุตรดิตถ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 557071
ที่อยู่ : (สาขาอุตรดิตถ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 212/9 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

กำแพงเพชร

โทร. 02-2998000 ต่อ 557101
ที่อยู่ : (สาขานครชุม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 160/12 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

สุโขทัย

โทร. 02-2998000 ต่อ 557111
ที่อยู่ : (สาขาสุโขทัย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 94 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

Email : Center.SME.Bis7@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 347012
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร

โทร. 02-2998000 ต่อ 347011-12
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจวบคิรีขันธ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 327031
ที่อยู่ : (สาขาประจวบคีรีขันธ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 5 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ราชบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 327021
ที่อยู่ : (สาขาราชบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

สมุทรสงคราม

โทร. 02-2998000 ต่อ 347051
ที่อยู่ : (สาขาสมุทรสงคราม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 330/38 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

เพชรบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 327041
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 204 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Email : Center.SME.Bis4@www.gsb.or.th

Skip to content