หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > คะแนนสะสม > แลกคะแนนเที่ยวคุ้ม กับ Wonderful Package

แลกคะแนนเที่ยวคุ้ม กับ Wonderful Package

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Wonderful Package Final Creat731

Wonderful Package Final Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)

อัตราการแลกคะแนน

 • 1,000 GSB Reward Point แลกรับ E-Voucher Wonderful Package มูลค่า 100 บาท
 • แลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 GSB Reward Point แลกเพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
 2. ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับ E-Voucher Wonderful Package ผ่านช่องทาง
 • GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8888
 • GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 1. ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งรับส่วนลด นับถัดจากวันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนน 5 วันทำการ ด้วยตนเองผ่านช่องทาง Line@wonderfulpackage
 2. ผู้ถือบัตรต้องทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของ Wonderful Package หรือ บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนการแจ้งรับส่วนลด
 3. ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็นส่วนลด Wonderful Package ให้กับบุคคลอื่นได้ แต่ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ติดต่อและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของ Wonderful Package ด้วยตนเอง
 4. ส่วนลดมีอายุ 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งรับสิทธิ์กับ Wonderful Package ผ่านช่องทาง Line@wonderfulpackage
 5. ส่วนลดใช้ได้กับบริการของ Wonderful Package ประกอบด้วย การจองแพคเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถรับส่ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
 6. ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอหรือผิดนัดชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการนั้น ๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร
 8. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

แชร์