หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ชอปปิง > ช้อป Watsons รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%

ช้อป Watsons รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2567

แชร์

Watson731

Watson Web Creat 01

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายที่ www.watsons.co.th, Watsons Application และร้าน Watsons รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%*/**

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 6%* (ไม่ต้องใช้คะแนน)

ใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท

พิเศษ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

* พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 6%

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 120 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 600 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการโดยพิมพ์ GW1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเป็นต้นไป เช่น ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 15 พ.ค. 2567 ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567

** พิเศษ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 2,000 บาท)
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนนโดยพิมพ์ GW2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอและมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • รายการแบ่งจ่าย Sabaijai On Call ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แชร์