หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ร้านอาหาร > คู่ฟิน ขวัญใจมหาชน 1 แถม 1

คู่ฟิน ขวัญใจมหาชน 1 แถม 1

ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 31 ธ.ค. 2567

แชร์

The Pizza Website Creat731

The Pizza Website Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท อิ่มคุ้มที่ The Pizza Company สาขาที่ร่วมรายการ / www.1112.com / Call center 1112 และ Application The Pizza Company

อิ่มคุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อใช้จ่ายครบทุก 650 บาท/ เซลล์สลิป

 • จำกัดเครดิตเงินคืน 100 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 1,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ พิมพ์ GPZ1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

อิ่มคุ้ม 2 :  รับเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 150 บาท  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดร้านอาหารตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เดือน

 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/ บัตร/ เดือน
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์GDN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่าง ๆ : GRAB, FOODPANDA, LINEMAN, Air Asia Super APP, ROBINHOOD, Shopee และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ : TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, AIRPAY, RABBIT LINEPAY, BLUECONNECT
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement (ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย) กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่าย     ที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888

แชร์