ปรับเพิ่มอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ (Minimum Payment) ของบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตออมสินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

ปรับอัตราผ่อนชำระ 731

Gsb Min Pay Final Edit Creat

 

ธนาคารจะปรับเพิ่มอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ (Minimum Payment) ตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย เป็น 8% ไม่ต่ำกว่า 500 บาท (จากเดิม 5% ไม่ต่ำกว่า 500 บาท) ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567

 

ทั้งนี้ การปรับอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ โดยลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกท่าน ไม่ต้องแจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารแต่อย่างใด


แชร์