หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ชอปปิง > GSB Green Energy EV Station รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11%

GSB Green Energy EV Station รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11%

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Thumb Ev Car731

Green Energy 1040

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท 
ที่ใช้จ่ายในหมวด EV Charger Station รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 11%

เงื่อนไขรายละเอียด

  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งเดียวผ่าน SMS พิมพ์ GEV#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคำนวณเครดิตเงินคืน โดยจะเริ่มนับรายการใช้จ่ายภายในเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรจ่ายสะสมครบทุก 500 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 15 บาท (สูงสุด 30 บาท) และยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 165 บาท ณ EV Charger Station ภายใต้ MCC Code : 5552
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 165 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน โดยเครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในเดือนถัดไปหลังจบสิ้นเดือนในแต่ละเดือน (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกัน)
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ณ วันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ค่าอุปกรณ์หรือติดตั้งเครื่อง EV CHARGER ทุกชนิดการใช้จ่ายผ่านช่องทางอีวอลเล็ต ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่าย ที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นเดือนปฏิทิน
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและร้านอาหารกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์