หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > อื่นๆ > รักษ์โลก สะดวก รวดเร็ว รับ E-Statement กับสินเชื่อบัตรเงินสดออมสิน

รักษ์โลก สะดวก รวดเร็ว รับ E-Statement กับสินเชื่อบัตรเงินสดออมสิน

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2567

แชร์

Estatement

E Statement Creat A4

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน

วิธีการสมัครทำง่ายๆ ด้วยตนเอง

1. เข้าผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

 • เลือก บริการออนไลน์
 • เลือก เปลี่ยนรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย E-Statement

2. เลือกสินเชื่อบัตรเงินสด

 • ระบุหมายเลขสินเชื่อบัตรเงินสด และ
 • ระบุหมายเลขบัตรประชาชน

3. รับรหัส OTP ยืนยันตัวตนและระบุอีเมลล์ที่รับ E-Statement หรือแจ้งผ่าน GSB Contact Center 02 299 8888

 

เงื่อนไขรายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน

 • ระยะเวลากิจกรรม 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินทุกประเภท ที่สมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดฯแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) และต้องได้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายฯผ่านทางอีเมล์สำเร็จเป็นครั้งแรก (อ้างอิงรายงานจากระบบของธนาคาร) รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • กรณีที่เคยสมัครใช้บริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายฯแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้อีก
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรเงินสดภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่ได้รับใบแจ้งยอด ค่าใช้จ่ายฯ ผ่านทาง E-mail สำเร็จเป็นครั้งแรก โดย ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี บัญชีของผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินต้องมีสถานะ เป็นปกติ
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ในกรณีพบว่าผู้ถือสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด
 • ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสิน ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 


แชร์