หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > สุขภาพ > สุขภาพดีตลอดปี กับบัตรธนาคารออมสิน ณ โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

สุขภาพดีตลอดปี กับบัตรธนาคารออมสิน ณ โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568

แชร์

Thumb รพ

รพ ทั่วประเทศ Creat

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรธนาคารออมสิน

เงื่อนไขรายละเอียด

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตร ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ Sabaijai By GSB

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้
ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)

ต่อเดือน

3 เดือน 3,000 บาทขึ้นไป 0%
6 เดือน 6,000 บาทขึ้นไป 0%
10 เดือน 10,000 บาทขึ้นไป 0.49%

 

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่เรียกเก็บแล้วเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร ผ่านทาง GSB Contact Center 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน โทร.0 2299 8888 และ Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตPrestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999 หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ได้รับคะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

Ladprao General Hospital 01

Thonburi Uthong Hospital 01

Sikarin Hat Yai Hospital 01

Nakornthon Hospital 01

Mahachai 2 Hospital 01

Vichaivej International Hospital Nongkhaem 01

Thonburi Thawiwatthana Hospital 01

Camillian Hospital 01

The Bangkok Christian Hospital 01

Bangkok International Dental Center (bidc) 01

Smile Signature Dental Clinic 01

15 Phatara Thonburi Hospital Logo

Bangpakok Hospital Samut Prakan 01

Dr.panya General Hospital 01

Petcharavej Hospital 01

Hua Chiew Hospital 01

Ekachai Hospital 01

Boonyavej Hospital 01

Vichaivej International Hospital Samutsakhon 01

Pathumvech Hospital 01

Pathlab 01

Bangkok Hospital Sanamchan 01

Bangkok Hospital Phitsanulok 01

Mali Interdisciplinary Hospital 01

Cgh Hospital Phaholyothin 01

Sukumvit Hospital 01

Cgh Hospital Saimai 01

Cgh Hospital Lamlukka 01

Krungthai General Hospital 01

Krungthai Western Hospital 01

Krungthai Pathum Hospital 01

Kdms Hospital 01

Bangpo Hospital 01

Theptarin Hospital 01

Vichaivej International Hospital Omnoi 01

Ruamphat Hospital Sukhothai 01

Rajburana Hospital 01

Vibhavadi Hospital 01

59 Chaophya Hospital Logo

La Grace Clinic 01

Nonthavej Hospital 01

Phitsanulok Hospital 01

Srisawan Hospital 01

Intrarat Hospital 01

Bangna1 Hospital 01

Bangmod Hospital 01

Synphaet Ramintra Hospital 01

Synphaet Serirak Hospital 01

Synphaet Theparak Hospital 01

Synphaet Hospital, Lam Luk Ka 01

Synphaet Srinakarin Hospital 01

Synphaet Hospital Nakhon Pathom 01

Muang Samut Pu Chao Hospital 01

Chularat 7 01

Chularat 1 Suvarnabhumi Hospital

Chularat 7 01

Chularat 2 CHG

Chularat 7 01

Chularat 3 International Hospital

Chularat 7 01

Chularat 5 Hospital

Chularat 7 01

Chularat 7 Pravej Clinic

Chularat 7 01

Chularat 8 Ladkrabang Clinic

Chularat 7 01

Chularat 9 Airport Hospital

Mahachaimaeklong Hospital 01

B.care Medical Center 01

Pitsanuvej Hospital 01

Princ Hospital Paknampo 01

Bangpakok 3 Hospital 01

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad International Hospital

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Bangkae Hospital

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Hospital Prachachuen

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Hospital Saraburi

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Hospital Ramkhamhaeng

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Hospital Rattanatibeth

Kasemrad Hospital 01

World Medical Hospital

Pitsanuvej Phichit Hospital 01

Princ Hospital Suvarnabhumi 01

Ruamphat Phitsanulok Hospital 01

Princ Hospital Uthaithani 01

Sirivej Hospital Chanthaburi 01

Bangkok Hospital Chanthaburi 01

Aikchol Hospital 01

Aikchol 2 Hospital 01

Vibharam Hospital Laem Chabang 01

Chularat 7 01

Chularat 11 International Hospital

Chularat 7 01

Chularat 304 Hospital

Chularat 7 01

Chularat Cholvaej Hospital

Chularat 7 01

Chularat Rayong Hosptial

Chularat 7 01

Chularat Clinic 12

Ruampat Chachoengsao Hosptial 01

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Hospital Chachoengsao

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad Hospital Prachinburi

Kasemrad Hospital 01

Kasemrad International Hospital Aranyaprathet


แชร์