หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ร้านอาหาร > 10 ร้านอร่อย สุดคุ้มด้วยบัตรเครดิตออมสิน

10 ร้านอร่อย สุดคุ้มด้วยบัตรเครดิตออมสิน

ตั้งแต่นที่ 1 มิ.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2568

แชร์

10ร้านอาหาร

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินทุกประเภท

พิเศษ 1: ผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินรับส่วนลดสูงสุด 10% หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการ

พิเศษ 2: ผู้ถือบัตรเครดิตแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท* สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการ เมื่อรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 899 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท

ภาพร้านค้า

Crema Coffee and Donut

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าขนมและเครื่องดื่ม
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 500 บาท/ เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Forestpresso

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ไม่มีขั้นต่ำ (ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้าน)

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Bakers Bridge Cafe

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Recordoffee

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าเครื่องดื่ม
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินคั้งแต่ 500 บาท/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Katsute Matcha

รับ เครื่องดื่ม Wadibu Clear Matcha 1 แก้ว มูลค่า 120 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินสำหรับค่าขนมและเครื่องดื่มตั้งแต่ 600 บาท/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

6.limitless Coffee Roaster

Limitless Coffee Roaster

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 200 บาท/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Ryoku Cafe りょくカフェ

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 1,500 บาท/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Tea Factory And More

รับ บราวนี่ 1 ชิ้น มูลค่า 110 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 1,000 บาท/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

Baker x Tea Bar

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 500 บาท/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

ภาพร้านค้า

KOKAGE

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าขนมและเครื่องดื่ม
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

* เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ GWN1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยัง 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) และได้รับข้อความตอบกลับ โดยลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 เมษายน 2568
 • ผู้ถือบัตรชำระค่าอาหารผ่านบัตร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 899 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
 • จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 899 คะแนน แลกรับ 100 บาท ต่อ 1 เซลล์สลิปเท่านั้น และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลาย เซลล์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 899 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point 899 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท 4 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อเดือน
 • ณ วันที่ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน หากผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับยอดใช้จ่าย ธนาคารจะไม่ทำการหักคะแนนสะสม และจะไม่คำนวณเครดิตเงินคืน ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินได้ และไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและบริการของร้านค้า
 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามรอบปฏิทินในเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยัน ในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสำเร็จ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • กรณีบัตรหาย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB”
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้

แชร์