ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 6

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์

โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เพชรบูรณ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 567071
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบูรณ์) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

พิจิตร

โทร. 02-2998000 ต่อ 567101
ที่อยู่ : (สาขาราชรถ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ชัยนาท

โทร. 02-2998000 ต่อ 567801
ที่อยู่ : (สาขาชัยนาท) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

อุทัยธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 567111
ที่อยู่ : (สาขาอุทัยธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

ลพบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367021
ที่อยู่ : (สาขาวงเวียนสระแก้ว) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 226/36-8 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Email : Center.SME.Bis6@www.gsb.or.th