ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 14

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 357012
ที่อยู่ : (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 80/21 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

อยุธยา1

โทร. 02-2998000 ต่อ 357011-12
ที่อยู่ : (สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 80/21 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

อยุธยา2

โทร. 02-2998000 ต่อ 357071
ที่อยู่ : (สาขาท่าเรือ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

ปทุมธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 227221
ที่อยู่ : (สาขาปทุมธานี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

สระบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367051
ที่อยู่ : (สาขาแก่งคอย ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

สิงห์บุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 367061
ที่อยู่ : (สาขาสิงห์บุรี ) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

Email : Center.SME.Bis14@www.gsb.or.th