ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 347012
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร

โทร. 02-2998000 ต่อ 347011-12
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจวบคิรีขันธ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 327031
ที่อยู่ : (สาขาประจวบคีรีขันธ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 5 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ราชบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 327021
ที่อยู่ : (สาขาราชบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

สมุทรสงคราม

โทร. 02-2998000 ต่อ 347051
ที่อยู่ : (สาขาสมุทรสงคราม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 330/38 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

เพชรบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 327041
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 204 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Email : Center.SME.Bis4@www.gsb.or.th