ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 13

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 447011
ที่อยู่ :(สาขาสุรนารี ) ภาค 13 ชั้น 11 ธนาคารออมสิน 119 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

นครราชสีมา

โทร. 02-2998000 ต่อ 447011
ที่อยู่ : (สาขาสุรนารี ) ภาค 13 ชั้น 11 ธนาคารออมสิน 119 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ปราจีนบุรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 377021
ที่อยู่ : (สาขากบินทร์บุรี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 431 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

สระแก้ว

โทร. 02-2998000 ต่อ 377031
ที่อยู่ : (สาขาสระแก้ว) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 268 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

ปากช่อง

โทร. 02-2998000 ต่อ 447091
ที่อยู่ : (สาขาปากช่อง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 558 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Email : Center.SME.Bis16@www.gsb.or.th