ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 437012
ที่อยู่ : (สาขาศูนย์ราชการ) ภาค 11 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น

โทร. 02-2998000 ต่อ 437011 / 437012
ที่อยู่ : (สาขาศูนย์ราชการ) ภาค 11 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

มุกดาหาร

โทร. 02-2998000 ต่อ 427121
ที่อยู่ : (สาขามุกดาหาร) เขต ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ร้อยเอ็ด

โทร. 02-2998000 ต่อ 437091
ที่อยู่ : (สาขาเทวาภิบาล) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 82-82/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

กาฬสินธุ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 437081
ที่อยู่ : (สาขากาฬสินธุ์) เขต ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

ชัยภูมิ

โทร. 02-2998000 ต่อ 447081
ที่อยู่ : (สาขาห้าแยกโนนไฮ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 270/16-17 ม.6 ถ.ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

มัญจาคีรี

โทร. 02-2998000 ต่อ 437101
ที่อยู่ : (สาขามัญจาคีรี) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 427 หมู่ 13 ถนนเกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

มหาสารคาม

โทร. 02-2998000 ต่อ 437071
ที่อยู่ : (สาขาท่าขอนยาง) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 337/1-2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email : Center.SME.Bis11@www.gsb.or.th