ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 10

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ427011
ที่อยู่ : (สาขาบงคำ) ภาค 10 ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 39 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

อุดรธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 427011-12
ที่อยู่ : (สาขาบงคำ) ภาค 10 ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 39 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

นครพนม

โทร. 02-2998000 ต่อ 427111
ที่อยู่ : (สาขานครพนม) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 34 ถ.เพื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

สกลนคร

โทร. 02-2998000 ต่อ 427131
ที่อยู่ : (สาขาถนนประชาราษฎร์) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 1734/1 ม.10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เลย

โทร. 02-2998000 ต่อ 427171
ที่อยู่ : (สาขาเลย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

หนองบัวลำภู

โทร. 02-2998000 ต่อ 427161
ที่อยู่ : (สาขาหนองบัวลำภู) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 89 ม.3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

หนองคาย

โทร. 02-2998000 ต่อ 427141
ที่อยู่ : (สาขาหนองคาย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

บึงกาฬ

โทร. 02-2998000 ต่อ 427151
ที่อยู่ : (สาขาบึงกาฬ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 45 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

Email : Center.SME.Bis10@www.gsb.or.th