วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2560

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2560

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2560

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2560