รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า – Government Savings Bank

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

รายงานการรับฟังเสียงลูกค้า

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2564

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2564

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2564

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2564

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2562

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2562