สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมตอบแบบสำรวจ ร่วมสร้างสังคม DIGITAL ECONOMY สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2558            มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลและแหล่งชุมชนแออัดในเมือง สอบถามได้ที่ 0-2747-2600            องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด ตั้งแต่บัดนี้ึถึงวันที่ 24 เม.ย. 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.market-organization.or.th            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ได้แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของตนเอง ในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 57 - 30 เม.ย. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.or.th            

สินค้าและบริการเด่น

 • บริการ ออมสิน Internet Banking

  บริการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของตนเอง และบริการทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up)

 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารทุกท่าน สามารถเช็คอัตราบริการเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารออมสินได้ และสามารถเช็คสาขาของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข่าวสารออมสิน

10

เม.ย.

ออมสินสืบสานประเพณีไทยจัดพิธีรดน...

10 เม.ย. 2558
นายสาธิต รังคสิริ กรรมการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้แก่ นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง นายชาญชัย มุสิกนิสากร นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสินนำโดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินกู้
 • เผื่อเรียก
  0.50 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.70 %
 • เงินฝากประจำรายเดือน
  2.65 %
 • *อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

อัตราแลกเปลี่ยน

24 เมษายน 2558 l 16:01 รอบที่ 3

 • สกุลเงิน
  ราคาซื้อ
  ราคาขาย
 • USD
  32.12
  32.76
 • AUD
  24.63
  26.01
 • EUR
  34.78
  35.93
 • GBP
  48.36
  49.96
 • JPY
  0.2654
  0.2808
 • หน่วย : บาท

สมัครรับข่าวสารจากออมสิน