ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์            การปรับปรุงระบบบริการออมสิน Internet Banking เสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดให้บริการตามปกติ            สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย กำหนดจัดงานแรลลี่การกุศล            

สินค้าและบริการเด่น

 • บริการ ออมสิน Internet Banking

  บริการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของตนเอง และบริการทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up)

 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารทุกท่าน สามารถเช็คอัตราบริการเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารออมสินได้ และสามารถเช็คสาขาของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข่าวสารออมสิน

28

พ.ย.

อธส.เปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ...

28 พ.ย. 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “GSB Foundation Family Rally”

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินกู้
 • เผื่อเรียก
  0.50 %
 • ประจำ 3 เดือน
  0.95 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.25 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.55 %
 • เงินฝากประจำรายเดือน
  2.50 %
 • *อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

อัตราแลกเปลี่ยน

2 ธันวาคม 2558 l 08:38 รอบที่ 1

 • สกุลเงิน
  ราคาซื้อ
  ราคาขาย
 • USD
  35.37
  35.97
 • AUD
  25.31
  26.79
 • EUR
  37.39
  38.56
 • GBP
  52.97
  54.59
 • JPY
  0.286
  0.3
 • หน่วย : บาท

สมัครรับข่าวสารจากออมสิน