กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ภายใน 15 พ.ย. 57             อำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2557 วันที่ 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 57 ณ ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน            

สินค้าและบริการเด่น

 • บริการ ออมสิน Internet Banking

  บริการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของตนเอง และบริการทางด้านการเงิน ได้แก่ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up)

 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารทุกท่าน สามารถเช็คอัตราบริการเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารออมสินได้ และสามารถเช็คสาขาของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข่าวสารออมสิน

17

พ.ย.

ออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โค...

17 พ.ย. 2557
ธนาคารออมสินโดยนายสุพจน์ อาวาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงสามฝ่ายว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนระหว่างกระทรวงการคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารออมสิน โดยมีนายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และนายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินกู้
 • เผื่อเรียก
  0.50 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.25 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.55 %
 • ประจำ 12 เดือน
  2.75 %
 • เงินฝากประจำรายเดือน
  3.00 %
 • *อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

อัตราแลกเปลี่ยน

21 พฤศจิกายน 2557 l 15:57 รอบที่ 2

 • สกุลเงิน
  ราคาซื้อ
  ราคาขาย
 • USD
  32.41
  33.03
 • AUD
  27.64
  28.84
 • EUR
  40.28
  41.43
 • GBP
  50.50
  52.04
 • JPY
  0.2716
  0.2872
 • หน่วย : บาท

สมัครรับข่าวสารจากออมสิน