วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2565

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2564

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2563