แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี