ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 16

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 777011
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สุราษฎร์ธานี

โทร. 02-2998000 ต่อ 777011-12
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ภูเก็ต

โทร. 02-2998000 ต่อ 767041
ที่อยู่ : (สาขาถนนพูนผล) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 32/168 – 169 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ชุมพร

โทร. 02-2998000 ต่อ 777071
ที่อยู่ : (สาขาปฐมพร) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

ระนอง

โทร. 02-2998000 ต่อ 777081
ที่อยู่ : (สาขาระนอง ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

พังงา

โทร. 02-2998000 ต่อ 767051
ที่อยู่ : (สาขาพังงา ) เขต ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

Email : Center.SME.Bis16@www.gsb.or.th