ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 17

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 757011
ที่อยู่ : (ภาค 17 ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 289 หมู่5 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

นครศรีธรรมราช

โทร. 02-2998000 ต่อ 757011
ที่อยู่ : (ภาค 17 ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 289 หมู่5 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

กระบี่

โทร. 02-2998000 ต่อ 757061
ที่อยู่ : (สาขาตลาดเก่า) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 36 – 36/1 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

พัทลุง

โทร. 02-2998000 ต่อ 747071
ที่อยู่ : (สาขาพัทลุง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 9-11 ถนนนิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ตรัง

โทร. 02-2998000 ต่อ 757071
ที่อยู่ : (สาขาตรัง ) ธนาคารออมสิน 121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

สตูล

โทร. 02-2998000 ต่อ 747061
ที่อยู่ : (สาขาสตูล ) เขต ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

Email : Center.SME.Bis17@www.gsb.or.th