โครงการกีฬา

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

banner banner

โครงการกีฬา ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

1396516

 

📣 กลับมาอีกครั้ง‼ ของศึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนที่ทุกคนรอคอย กับโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 4,600,000 บาท

การแข่งขันที่ให้โอกาสน้องๆ นักเรียน/นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านกีฬา เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่โครงการช้างเผือกของสถาบันอุดมศึกษา หรือก้าวสู่สายอาชีพในระดับประเทศ

🏦 สำหรับปี 2566 ธนาคารออมสิน มีนโยบายมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบ เชิงบวกต่อสังคมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบูรณาการแนวคิดเพื่อสังคมลงในภารกิจสำคัญในการทำโครงการพิเศษต่างๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ช่วยคนช่วยสังคม ได้ลึกและกว้างขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal) ที่ธนาคารมุ่งมั่นมาโดยตลอด

🏫 โดยโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งในโครงการพิเศษที่จะเพิ่มโอกาส ให้นักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนในรูปแบบเดิม และธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (Digital School Bank) ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมาตรฐานระดับอาชีพที่หาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันสูงซึ่งธนาคารจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

และในปีนี้ ฝ่ายส่งเสริมการออมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนรูปแบบเดิม และธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนอีกครั้ง

และขอเรียนเชิญทางโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลกว่า 4,600,000 บาท

โดยรูปแบบการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนในปีนี้จะแบ่งออกเป็น
⚽ประเภท ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
🏀ประเภท บาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

📌กำหนดพื้นที่จัดแข่งขันแบ่งเป็น
🔹 ระดับจังหวัด 77 จังหวัด
🔸ระดับภาค 18 ภาค
🔹ระดับสายงาน 6 สายงานกิจการสาขา
🔸ระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)

ซึ่งสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดกฎ กติกาและใบสมัครการแข่งขัน ได้ที่ QR Code GSB Sport School หรือ https://tinyurl.com/3c3h79nr
และส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่อีเมล gsbsport2023@gmail.com

🎯 โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 มีกำหนดเริ่มการแข่งขันในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 จับสลากการแข่งขัน สาย 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566

📍สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ที่: เฟสบุ๊กแฟนเพจ GSB Sport School: https://www.facebook.com/gsbsportschool/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📞คุณกมนทัต บวบขม โทร: 092-8195626,
📞คุณพงษ์พัฒน์ ศรีลิ้นพงษ์ โทร: 080-7743316,
📞คุณปาริชาติ อุปวรรณ โทร: 096-8295919

 

 

 

 

Social Content3 4 1040

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

หลักการและเหตุผล

ธนาคารเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีโครงการกีฬาธนาคารโรงเรียนแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และบาสเกตบอล (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อเปิดพื้นที่กิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะ เพื่อนำความสามารถไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพได้ในอนาคต สำหรับนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัว  ธนาคารจะคัดเลือกเข้าเป็นทีมฟุตบอลออมสินช้างชมพู  ทีมบาสเกตบอลออมสินช้างชมพู  โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพจากผู้มีความเชี่ยวชาญ อบรมทักษะและเทคนิคต่างๆ ไปสู่ความเป็นมาตรฐานของนักกีฬาอาชีพ และสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันกับสโมสรอาชีพภายในประเทศ

Social Content Sub3 41 448x448
Social Content Sub3 42 448x448
Social Content Sub3 43 448x448

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เกิดการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในด้านที่ตนเองถนัด เพื่อยกระดับความสามารถ ของเยาวชนและสถานศึกษาให้สามารถแข่งขันสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีวินัย และรู้จักบริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามัคคี
 4. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. จุดประกายฝัน มุ่งมั่นตามเป้าหมาย คว้าชัยสู่ความสำเร็จ
 2. ค้นพบความชอบ ความถนัด และเพียรพยายามตามความมุ่งหวัง
 3. เกิดความภาคภูมิใจ ในความรู้ ความสามารถของตน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น มีความสามารถเทียบชั้นมาตรฐานสากล
 4. สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง
 5. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส
 6. มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ตลอดจนสามารถต่อยอดเข้าสู่สโมสรอาชีพต่อไปได้
 7. เกิดเครือข่าย เกิดความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนอย่างไม่มีกฎเกณฑ์และขอบเขตที่ตายตัว
 8. สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
แชร์เนื้อหา :
Skip to content