โครงการ

Solar Roof

banner banner

Solar Roof

โครงการงานปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 3 อาคาร

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

1

 

 

2

 

 

งานปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 3 อาคาร

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร 3)

3

 

 

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร 15)

4

 

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร 17)

5

 

 

รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 3 อาคาร

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

3 1

3 11

3 12

แชร์เนื้อหา :
Skip to content