อยู่บ้านก็รวยได้

เทรนด์การทำงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะที่บ้าน เริ่มเป็นที่นิยมในโลกตะวันตก และเทรนด์นี้ก็ค่อยๆ ขยายมายังคนทำงานเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ วาย และ มิลเลนเนียล เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ผนวกกับการเชื่อมต่อของเทคโนโลยี ยิ่งทำให้สามารถติดต่อ และสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจ อีกอย่างหนึ่ง คือกลุ่มคนเหล่านี้สามารถทำภารกิจหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน หรือเรียกว่า ‘Supertasker’ ซึ่งเป็นโอกาสของการนำจุดเด่นตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะความมั่งคั่งทางการเงิน แบบไม่เสียงานเสียการ นี่จึงเป็นโมแดลการทำงานยุคใหม่ที่น่าสนใจสำหรับคนทำงานทุกคน