วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

PromptPay

PromptPay

ได้ ระบบไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จึงสามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้

บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้

หากบุคคลต่างด้าวมีบัญชีมีบัญชีธนาคารสามารถผูกได้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

บริการพร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ในการโอนและรับโอนเงินของประชาชน ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน ทั้งนี้ในระยะแรกจะเป็นการโอนเงินระหว่างบุคคลก่อน ส่วนการโอนของนิติบุคคล จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนระยะถัดไป

ไม่ได้ถูกเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตรATM ชิปการ์ด แต่ถูกเก็บไว้ในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูง และมีระบบสำรองที่มั่นคงปลอดภัย

ตั้งแต่ปี2560 ผู้เสียภาษีซึ่งอาจได้รับเงินภาษีคืนจากกรมสรรพากร จะสามารถรับเงินภาษีคืนผ่านทางเลขประจำตัวประชาชน ที่ได้ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเงินภาษีคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนโดยตรง ได้รับเงินรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการรอรับเช็คหรือเช็คหายอีกต่อไป

การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใดๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน ควรขึ้นกับความความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเอง และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง

ต้องแจ้งยกเลิกการผูกบัญชีให้ธนาคารเจ้าของบัญชีรับทราบ เพื่อทำการยกเลิกการผูกบัญชีในระบบโดยเร็ว ส่วนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ หากยังต้องการใช้บริการรับโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหมนั้นกับบัญชีเงินฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์แต่อย่างใด

ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ด้วยการส่งรหัส SMS OTP (One Time Password)

Skip to content