วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สุรินทร์

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สุรินทร์

วงเงินงบประมาณ

14,665,028.65

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,665,028.65

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content