วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช

วงเงินงบประมาณ

2,802,875.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,802,875.- บาท

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content