วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังน้ำเย็นชั่วคราว จังหวัดสระแก้ว

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังน้ำเย็นชั่วคราว จังหวัดสระแก้ว

วงเงินงบประมาณ

132,000.-.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร