วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ตู้รับรอง จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

เช่ารถยนต์ตู้รับรอง จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

วงเงินงบประมาณ

999,594.00

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567
Skip to content