วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

วงเงินงบประมาณ

486,269,418.00

วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2566
Skip to content