วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่

เช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ

29,136,524.82

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,136,524.82

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content