วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ ซันเดย์ทอล์ค ทางสถานีวิทยุ FM 89.5 MHz

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ ซันเดย์ทอล์ค ทางสถานีวิทยุ FM 89.5 MHz

วงเงินงบประมาณ

120,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร