วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทชุดอุปกรณ์ดูแลความงาม โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทชุดอุปกรณ์ดูแลความงาม โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร