วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องนับคัดเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องนับคัดเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,680,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร