วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 ระบบ เพื่อให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 ระบบ เพื่อให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content