วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LASER SAMSUNG CLP770ND, CLP775ND จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ LASER SAMSUNG CLP770ND, CLP775ND จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

18,287,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร