วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขานครปฐม โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ธนาคารออมสินสาขานครปฐม โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

125,832.00

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร