วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ SIEM และ Security Centralized Log ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

150,120,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

150,120,000.00

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content