วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนด Net Zero Target โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนด Net Zero Target โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,387,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,211,417.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content