วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุข่าวจราจร สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุต่างจังหวัดทั่วภูมิภาค จำนวน 8 สถานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุข่าวจราจร สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุต่างจังหวัดทั่วภูมิภาค จำนวน 8 สถานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,137,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,137,800.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content