วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,406,366.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร