วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Risk) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Risk) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,972,985.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content