วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานบันทึกข้อมูลตามคำพิพากษา (Black List) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานบันทึกข้อมูลตามคำพิพากษา (Black List) ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

561,750.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

561,750.00

วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content