วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,886,144.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,886,144.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content