วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน SUMO Sales-System ให้รองรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน SUMO Sales-System ให้รองรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

33,124,038.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

33,124,038.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content