วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าใส่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าใส่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,400,000.00

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร