วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานางพญา จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานางพญา จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,427,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,427,000.00

วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร