วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของสาขามุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

320,700.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร