วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารอัตรากำลัง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารอัตรากำลัง โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,527,962.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content