วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์ธุรกิจเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์ธุรกิจเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,365,069.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร